Menu

Avesta jernverk och dess historia

 

Sverige har en lång och gedigen historia av järnbrytning och industri. I landet finns en hel massa järnbruk av olika storlekar och dignitet. Ett av de allra största är Alvesta järnverk. Detta järnverk var det viktigaste företaget och moderbolag i den stora Avestakoncernen när det var som störst. På platsen har man dock hanterat järn på olika sätt ända sedan det tidiga 1500-talet även om en seriös gruvdrift först kom igång på 1600-talet. Verket har haft olika ägare och inriktningar men hamnade slutligen som sagt i händerna på Axel Ax:son Johnson och hans koncern. I början av 1900-talet moderniserades verket och strax kom man att inrikta sig på framställningen av specialstål. Specialstål är en typ av stål som innehåller stora mängder legeringar. Halterna skall ligg på mer än 5 % för att man skall kalla det legerat stål eller specialstål.

1200px-avesta_jarnverk_4Idag ser verkets verksamhet något annorlunda ut och endast det södra verket är aktivt inom järnindustrin. Det äldre Norra verket är inte aktivt i produktionen längre men istället finns här nu en helt annan verksamhet. Här har man idag nämligen ett så kallat inlevelsemuseum med massor av olika upplevelser för besökarna. Här har man bland annat olika utställningar och arrangemang av varierat slag. Det kan röra sig om allt från konstutställningar till konserter. Området är stort och man som besökare ämnar ta sig hit kan det vara bra att hyra komradio till sitt sällskap så att man alltid kan kommunicera om man skulle komma ifrån varandra eller sammanstråla efter att ha besökt olika delar av verket.

Ännu en annan verksamhet som finns vid verken är Avestas visentpark. En visent är en europeisk bisonoxe som är starkt förknippad med Avestas järnverk. Det är nämligen denna djurart som har varit symbol för företaget under en lång tid. Det var Axel Ax:son Johnson som under en tid ägde företaget som grundade parken 1935. Dessa djur är utrotningshotade och parken gör en stor insats när det gäller att bevara djurarten. Vill man se dessa unika djur går det bra att gå en guidad tur på området och lära sig mer om visenterna.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

immunity