Menu

Sandvik

 

När vi ser på Sandvik idag ser vi ett multinationellt företag som omsätter miljarder årligen och som ingår i den världsomspännande Stenbeck-koncernen. Det är en lång väg från de blyga omständigheterna under vilka företaget uppkom. Från början hette Sandvik nämligen Sandvikens Jernverk och det var i den lilla orten som den osannolika framgångssagan skulle ta sin början. Under åren har Sandvik vuxit sig allt större och de har nu hela 46 000 anställda, men företaget har alltid varit måna om att värna om rötterna i Gästrikland. Huvudkontoret har sedan länge flyttats till Stockholm, men här finns fortfarande viktiga anläggningar i företagets ägo som fortsätter att utöva ett stort inflytande på bygden.

Young adult man working on a blacksmith shop showing great concentration on his job

Berättelsen om Sandvik tar sin början med en man vid namn Göran Fredrik Göransson. Han föddes 1819 i Gävle och det var han som skulle lägga grunden till det nuvarande Sandvik-imperiet. Göransson var kunnig inom järnproduktion och han insåg tidigt att det fanns stora affärsmöjligheter inom branschen. Han startade upp Högbo Stål & Jernwerk för att kunna omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. Det var detta järnverk som senare skulle bli Sandvikens Jernverk. De första åren var tuffa med bland annat en konkurs, men 1868 började företaget hamna på rätt riktning och bli ledande inom järnproduktion i Sverige.

Det viktigaste skälet till att Sandvikens Jernverk började bli lönsamma var en avgörande innovation. Göransson hade nämligen insett att den så kallade bessemermetoden – ett sätt att framställa stål ur järnmaterial – gick att utföra i hans järnbruk. Även om metoden hade uppfunnits ett årtionde tidigare var Göransson den första att tillämpa den på en större skala. Det ledde till att företaget blev världsledande – och det var en position som de inte skulle släppa.

Göranssons son, Anders Henrik, fortsatte att leda företaget efter faderns död och firade stora triumfer. På 1960-talet blev företaget berömt för att ha finansmannen Hugo Stenbeck som styrelseordförande. En av Sandviks affärsknep var att satsa på nischade produkter. Det har fått fäste även i andra branscher, oavsett om det gäller försäljning av ytterdörrar, mobiltelefoner eller kläder. Med en nischad affärsidé är det lättare att nå ut till kunder med ett budskap.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

immunity