Menu

Järnåldern

Den period när människan lärde sig att forma och använda järn för att skapa redskap och verktyg kallas för järnåldern. Det går inte att fastställa några exakta årtal för järnåldern, eftersom den inträffade på olika tidpunkter beroende på plats. I norra Europa menar man att järnåldern började ungefär 500 år före Kristus. Här i Norden fortsatte järnåldern ända tills vikingatiden tog över. I Sverige använde man ursprungligen järn som man utvann ur specifika jordsorter och från havsbotten. Det var först senare man började bryta järn ur berg. Järn blev snabbt populärt i Sverige eftersom metallen fanns här och man inte behövde importera den från andra länder. Den var dessutom hållbar och relativt lätt att forma. Människorna på den tiden levde på många sätt precis som vi gjorde idag. Man tog hand om sina familjer och såg till att alla hade mat på bordet. Järnåldern var också en tid av utveckling, när man provade nya uppfinningar och lärde sig nya saker.

Arkeologiska fynd från järnåldern

Arkeologer världen över har kunnat göra stora fynd från järnåldern. Något som är tråkigt är att det tagit tid innan man förstått deras värde, och flertalet föremål har blivit slängda i metallåtervinningen. Det går dock att se guldsmycken från järnåldern på flertalet museer runt om i världen, även här i Norden. Andra föremål från järnåldern som man lyckats hitta är yxor och knivar. Man har också kunnat hitta runskrifter från tiden. Till en början var de svåra att tyda, men allt eftersom har arkeologer kunnat läsa precis vad människorna skrev ner. I Sverige är det länsstyrelserna som avgör var man skall göra utgrävningar. En av de senaste gjordes 2016 utanför Ljungbyhed. Där kunde man hitta föremål som berättade att det skapades föremål av järn ungefär 400 år efter Kristus. Man kunde inte hitta några boplatser, men däremot hittade man eldstäder. På den här platsen kunde man inte hitta några smycken, men sådana har man till exempel kunnat hitta i Västra Vång i Blekinge. Med andra ord är Sverige fullt av fynd, säkerligen många oupptäckta sådana.

Hur levde man under järnåldern?

Under den här tiden bodde man i långhus. Det var vanligt att man inte bara bodde med sin egen familj, utan också med äldre släktingar. Många familjer hade boskap, men skillnaden från idag var att man ofta hade boskapen inomhus eftersom de inte klarade sig i kylan utomhus. Att djuren bodde inomhus var inte enbart positivt. En konsekvens var nämligen också att fler och fler sjukdomar bröt ut. Under den här tiden var bland annat lungtuberkulos vanligt. Under järnåldern åt man mycket kött. Kött äter vi ju även idag, men hur man tillagade det skiljer sig åt. En landmann kolgrill ger klassisk grillsmak som gör köttet utsökt. Annat var det under järnåldern när man istället fick koka eller steka köttet i gropar i marken. Förutom kött åt man paltbröd och bröd i stora mängder. Man bakade sitt bröd hemma av de ingredienser man kunde komma åt. Smör och ost gjorde man redan på den här tiden med hjälp av mjölk från djuren.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

immunity