Menu

Surahammars järnbruk

Inte långt från Västerås ligger Surahammar. Det är en liten ort med runt 10 000 invånare i hela kommunen, varav lite drygt hälften bor i centralorten Surahammar. Det finns en gruvdrift på orten med anor ända tillbaks till 1500-talet, och redan på 1600-talet anlades det som ännu idag är Surahammars järnbruk. Där tillverkas ännu framförallt järnprodukter så som hjul för järnväg och plåtar (tillverkningen av elektroplåtar är man ensam om i Skandinavien). Med ungefär 120 anställda är Surahammars järnbruk den största arbetsgivaren på orten, och en viktig del av kommunens ekonomi.

Spåren efter krisen

Dessvärre befinner sig järnbruket i Surahammar i en krisartad situation i dessa dagar, och bara under de senaste tre åren så har mer än 80 personer fått gå från sina arbeten på bruket. Järnbruket i Surahammar har en chans kvar i och med en kraftansträngning som ledningen har gjort tillsammans med de anställda som inneburit att arbetarna har fått utbilda sig internt. Utbildningen har lett till att nästan alla arbetare nu kan behärska alla olika arbetsuppgifter, och på det sättet har man skapat en ökad flexibilitet och rörlighet på bruket. Även om det är för tidigt att säga så ser det ut som denna ansträngning kan falla väl ut.

Allvarligt läge för Surahammar

Om kampen för Surahammars järnbruks överlevnad skulle gå förlorad så skulle det utan överdrift kunna sägas innebära en katastrof för orten. En liten kommun som har en enda stor arbetsgivare är naturligtvis känslig för omställningar och nedskärningar, och i Surahammars fall så är man näst intill helt beroende av att bruket finns kvar. Men om järnbruket skulle läggas ner så skulle det också innebära en annan typ av förlust – en kulturell och historisk sådan. Med nästan fem hundra år på nacken så är Surahammars järnbruk verkligen en del av svensk kulturhistoria, och om det försvann så skulle en del av vårt kulturarv också försvinna.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

immunity