Menu

Hur bearbetades järn förr i tiden?

En ny sensationell arkeologisk upptäckt har gjorts på det nordamerikanska fastlandet. Upptäckten kan vara banbrytande för förståelsen av vikingarnas betydelse för järnålderns spridning. Neil Price, professor i arkeologi vid Uppsala universitet följer rapporteringen kring upptäckten med stigande spänning. Han menar att det antingen kan röra sig om en helt ny kultur eller om en kultur som liknar den nordiska, grundad av de vikingar som letade sig hit över havet. Och svaret kan ligga i deras kunskap i bearbetning av järn samt annan teknik, som för tiden var unik för dem.

Vikingarna sprider kunskapen om järn

En ny möjlig fyndplats för vikingaspår har hittats i Kanada. En grupp arkeologer gjorde med hjälp av satellitbilder nyligen upptäckten I Newfoundland, i närheten av den tidigare enda säkra fyndplatsen för en vikingabosättning . Även på den nya platsen har man funnit bevis på att människor som bearbetat järn har bott och spåren kan endast leda till vikingarna, det enda folket som vid tidpunkten hade den nödvändiga kunskapen. För att kunna dra några säkra slutsatser krävs nu ytterligare utgrävningar och analyser av den grupp välrenommerade forskare som arbetar på plats. De är också väldigt tydliga med att det i nuläget inte finns några säkra bevis.

Den västligaste nordiska fyndplatsen som någonsin hittats?

Sarah Parcak, som leder forskargruppen, menar att det kan röra sig om den västligaste nordiska fyndplatsen som någonsin hittats och då alltså direkt kan föras tillbaka på den nordiska invandringen. Alternativt skulle det vara en helt ny kultur som exakt liknar den nordiska, vilket inte är så troligt. När det gäller vikingafynd i Nordamerika har det kommit många falsklarm under åren, men Neil Price är övertygad om att detta inte är något sådant. Det som talar för att det är vikingar är bland annat tecken på att järn behandlats här och att man har hittat små vallar av torv, en teknik som inte behärskades av den lokala befolkningen. Det ser med andra ord lovande ut!

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

immunity