Menu

Att återvinna stål och järn på bästa sättet

Stål och järn har en alldeles unik egenskap vilket inte många andra material har. Materialet går nämligen att återvinna ett obegränsat antal gånger utan att kvaliteten blir påverkad alls. I och med att järnets atomer är eviga går det smälta till järnskrot och får dessa att inordna sig i en helt ny ordning utan några som helst problem. Sedan går det att bilda nytt stål med helt nya egenskaper.

Tänker du köpa varor av stål hos Lantbutiken.se kan det vara så att du får tillbaka stålet du skrotat tidigare, de återvinner nämligen ditt gamla stål. Det är faktiskt ingen nyhet att återvinna järn inom stålindustrin. Redan under 1800-talet har det funnits processer att smälta skrot för att sedan tillverka nya produkter av stål. I dagsläget är skrot både eftertraktat och även viktig precis som råvaran inom stålindustrin.

Även sådant stål som har använts till att ytbehandla går att återvinna, som till exempel plåt som är förzinkat som finns bland annat i bilar. De olika stålverken utnyttjar även det så kallade internskrotet som finns inom sin egna ståltillverkning. Verken kan exempelvis smälta ner stålrester från ugnar, skänkar och bitar som har blivit bortklippta i samband med valsning eller stränggjutning. Internskrotet kommer sedan blandas ihop med sådant skrot som har köpts in och kommer från verkstäder och insamlat skrot från skrotupplag.

Delar in skrotet i olika klasser

Stålskrot kommer från alla möjliga håll och skiftar kraftigt när det gäller sina kemiska och fysiska egenskaper. Det skrot som återvinns kan vara allt från en dag och upp till över 100 år gammal.

Dess egenskaper hänger på vart skrotet kommer ifrån och när produkten producerades. Eftersom det finns allt från några tusentals sorters stål och upp till hundratusentals typer av applikationer, vilket innebär att varje skrotbit är unik. Därför gäller det att försöka sortera skrotet så mycket som möjligt i skrotklasser och grupper, så att återvinningen kan bli så produktiv som möjligt.

Skrot av stål delas även in olika klasser beroende på vilket ursprung skrotet har, detta för att få bästa möjliga kvalitet. Dessa skrotklasser, gemensamt med vilka regler för leverans, redogörs i en så kallad skrotbok. En bok för skrot som är olegerat och en bok för skrot som är rostfritt. Böckerna är ett resultat av att stålverken och skrothandeln har gjort en frivillig överenskommelse för att det ska bli så effektivt och smidigt som det bara kan. Något liknande har också skett i andra länder. Skrotklasserna är ett regelverk och underlag i samband med handeln av skrot. Dessutom är dessa även en plattform för att ha en gemensam kvalitetsutvecklingen mellan stålindustrin och skrotbranschen.

Utveckling och forskning

Gällande kvalitetsbestämningen, sorteringen, återvinningen, och för användningen av skrot ska bli ännu mer effektiv håller forskarna ständigt på med att forska gällande skrot och hanteringen av skrotet. Inom miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, finns det ett visst antal projekt som handlar om att återvinna stål och skrot.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

immunity