Menu

Järnets historia

 

Järnets historia är lika lång som den är fylld av viktiga historiska händelser. En epok i mänsklighetens historia – järnåldern – har till och med blivit uppkallad efter materialet. Det visar vilka långvariga och väsentliga effekter som järnet har haft på oss. Utan järnet skulle vi ännu leva i ett primitivt samhälle och det är tack vare det slitstarka materialet som många av våra viktigaste innovationer har kunnat uppkomma. Därför är en inblick i järnets historia inte bara relevant för den som intresserar sig för metaller och material, utan också för hur människor har ordnat sina samhällen genom århundranden.

Mine in a cart in front of shaft.

Det är notoriskt svårt att hitta en tydlig definition av järnålderns längd. Det skiftar också beroende på vilken region som studeras eftersom järnåldern avslutades vid olika tidpunkter runt om i Europa. De flesta forskare är överens om att den sträcker sig från början av det första årtusendet till medeltidens inträde. Den definierande aspekten av järnåldern var att människor lärde sig järnets användningsområden som exempelvis jaktredskap och byggnadsmaterial. Tidigare hade brons varit den dominerande metallen för dessa ändamål, men järnets fördelaktiga egenskaper – som att det var mer hållbart – gjorde att det konkurrerade ut andra material.

Naturligtvis slutade vi inte använda järn när järnåldern var över. Tvärtom tilltog produktionen av järn och tillät oss att använda det i fler sammanhang. En viktig orsak var att vi under 1400-talet uppfann masugnen som gjorde det lättare att bearbeta järn. Masugnarna användes för att göra allt från kanonkulor som användes i krig till köksredskap på hemmaplan. På så sätt kunde järn få en ännu bredare tillämpning i samhället samtidigt som det blev billigare att framställa järnprodukter. Det ledde till att järn fanns i en eller annan form i nästan alla hem under de följande århundrandena.

I dagens samhälle har vi hittat nya sätt att använda järnet på. Stål är ett populärt material som använder just järn i tillverkningsprocessen. Järn har också blivit en omtyckt inredningsdetalj eftersom det ger ett rustikt och gediget intryck. Numera har järn i sin ursprungliga form ersatts av mer förfinade material när det gäller exempelvis nycklar och lås, men själva grundämnet fortsätter att spela en central roll än idag.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

immunity