Menu

Gjutjärn – framställning och användningsområden

Gjutjärn är en speciell typ av järn som kännetecknas av sin relativt höga kolhalt. Materialet är mycket hårt och har haft många användningsområden långt bak i tiden och fram till våra dagar. Det finns olika typer av gjutjärn. Hårdhet, tålighet avseende nötning och hur lätt det är att bearbeta gjutjärnet skiljer sig åt mellan dessa typer och det innebär att de har haft helt olika användningsområden. För att få önskad typ av gjutjärn kan man bland annat påverka hur lång tid det tar på sig att svalna. Idag finns det många material som har minst lika bra egenskaper som gjutjärn när det gäller tillverkning av vissa föremål.. Det är dock inte alltid säkert att de är bätte i förhållande till vad råvaran kostar. Det finns fortfarande gott om järn och vi vet mycket om hur vi ska bearbeta råvaran. I den här texten kommer vi att skriva lite mer ingående om hur järnet framställs och varför det fortfarande är så vanligt förekommande när det gäller köksredskap.

En svensk exportsuccé

Järn är ett mycket vanligt grundämne och människors förmåga att bryta och förädla materialet har haft stor betydelse. Eiffeltornet var länge världens högsta byggnad och konstruerades för världsutställningen i Paris 1889. Detta var en tid då det var vanligt med enorma utställningar där nationer visade sin särart och industriella förmåga. Balkar av järn gjorde det möjligt att arbeta med nya typer av konstruktioner och Sverige låg här tidigt i framkant, internationellt sett. Såväl råvaran som det kunnande som krävs för att bearbeta järn har funnits länge i Sverige. Järn framställs genom upphettning av järnhaltiga material. På så vis kan man reducera syret som varit bundet i malmen och få en renare produkt. Särskilda ugnar krävs för detta och det är höga temperaturer som gäller i processen. Ju effektivare ugnar man kunnat konstruera desto bättre järn har man kunnat göra. Under järnåldern tog man järnet ur myrarna men senare kom malmen (järnrika bergarter) att brytas i stora gruvor. Flera av dessa gruvor kom att spela en viktig roll för utvecklingen av välståndet i Sverige.

Gärna järn i köket

De senaste decennierna har flera nya material tagits i bruk som har olika användningsområden inom matlagning. Faktum är dock att många matlagningsproffs och entusiaster som vet vad de sysslar med föredrar klassikern gjutjärn. Gjutjärnspannor och grytor är extremt hållbara och kan användas i såväl ugnar som på en eld eller spishäll. De tål högre temperaturer än till exempel teflonpannor och avger värme på ett önskvärt sätt. I många andra sammanhang där gjutjärnet tidigare var vanligt förekommande har det dock kommit att ersättas av till exempel andra legeringar med järn eller aluminium, som är betydligt lättare. En av fördelarna med gjutjärn kan utläsas av själva namnet. Det är förhållandevis enkelt att gjuta avancerade former i gjutjärn och det är en väldigt kostnadseffektiv produktionsmetod. I början av 1900-talet var industrispionage vanligt och det är inte helt uteslutet att avlyssning använts för att avkoda yrkeshemligheter i den svenska järnindustrin. Hur man tar han om sin gjutjärnspanna är dock ingen hemlighet. Fetta in den efter att den använts och diska den inte i maskin!

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

immunity