Menu

Smidesjärn

Smidesjärn är en särskild typ av järn som, till skillnad från exempelvis gjutjärn eller stål, innehåller mycket lite kol – oftast har smidesjärn en kolhalt som är lägre än 0,4 procent. Detta gör att smidesjärnet är mjukare än annat järn, och därför lämpar sig väl för att smidas och formas. Förutom att det är mjukt och enkelt att arbeta med för hand, passar det också för detta ändamål på grund av att det är mycket liten risk att sprickor uppstår i järnet.220px-Eiffel_tower_from_below

Smidesjärn har använts under många århundraden, särskilt i Europa, där det länge var den enda formen av järn; gjutjärn användes i Kina sedan forntiden, men introducerades inte i Europa förrän under 1400-talet. Även efter att gjutjärnet kommit till västvärlden var dock dess användningsområde begränsat, eftersom det var betydligt skörare än smidesjärnet. De två formerna av järn levde därför länge sida vid sida. Det ser man inte minst i stora byggnadsmonument som Eiffeltornet, som är gjort av en form av smidesjärn.

Sedan den industriella revolutionen har dock smidesjärn allt mer ersatts av olika typer av stållegeringar. Det har gjort att ”smidesjärn” numera ofta används för att avse den typ av hantverk som har skapats av smidesjärn, snarare än själva metallen. Smidesjärn har genom historien använts för att skapa staket, räcken och ornament till byggnader, och det är därför denna typ av dekorativa byggnadsdetaljer som många tänker på när de hör ”smidesjärn”. Ett annat exempel på sådant som smidesjärn tidigare användes till var för att skapa ett ramverk för de vinterträdgårdar av glas som adeln byggde till sina hem på 1800-talet, framförallt i England. Också dessa vinterträdgårdar har idag ersatts av mer moderna material och varianter, men företeelsen består i form av de uterum som blivit allt mer populära. Om du själv funderar på att bygga ett uterum till ditt hus behöver du med andra ord inte gå till en smed – det räcker med att gå in på Skanskabyggvaror.se, där det finns ett stort utbud av uterum för alla smaker.

Smidesjärnet kommer dock sannolikt aldrig att försvinna helt, då det fortfarande finns utbildningar för de som vill bli smeder, och därmed fortsätta den långa traditionen av att skapa hantverk av smidesjärn.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

immunity